Click & GO!

EQUOS

Analizując potrzeby rynkowe, stworzyliśmy nową generację taboru kolejowego – rodzinę EQUOS. Umożliwia ona prosty i wygodny transport różnego typu pojazdów, takich jak naczepy TIR, ciągniki, przyczepy, kontenery i cysterny. Nasz wagon z obrotową platformą niskopodłogową umożliwia załadunek i rozładunek naczep praktycznie na każdym utwardzonym terenie bez potrzeby używania terminali intermodalnych. EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek transportu kolejowego.

EQUOS WI-40

EQUOS

Opatentowana technologia EQUOS, umożliwia prosty i szybki załadunek, a następnie przewóz i rozładunek samochodów ciężarowych, bez konieczności inwestowania w rozwój infrastruktury dodatkowej i kosztownego wyposażenia terminali.

Ten innowacyjny projekt, stanowi potencjał do usprawnienia transportu kolejowego. Dlaczego?

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

  • Wymiary zewnętrzne wagonu platformy są w pełni zgodne z przepisami o skrajni GB1;
  • Wagony posiadają możliwość przewożenia naczep o wysokości 4 m.
  • Ich dopuszczalna ładowność to 36 ton, a prędkość transportowa równa jest 120 km/h;
  • Brak konieczności stosowania terminali przeładunkowych.
  • Trwała konstrukcja: węzeł obrotowy nie jest poddany dużym obciążeniom, zarówno w trakcie przejazdu, jak też podczas operacji załadunku / rozładunku;

EQUOS WI

WAGON TOWAROWY DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO Z OBROTOWĄ PLATFORMĄ NISKOPODŁOGOWĄ

Wagon EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek transportu kolejowego. Jesteśmy właścicielem licencji (wyłącznej na obszarze RP oraz poza jej granicami) na opatentowaną technologię wagonu intermodalnego, opracowanego przez specjalistów z Katedry Mechaniki I Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Prace nad konstrukcjami wagonów prowadzone były od 2008 roku. Ich efektem są zgłoszenia patentowe:

  • EP2388173 A railway wagon with a rotatable loading floor; 
  • EP2532562 A railway wagon anda a mechanism for rotating and blocking a loading floor of a railway wagon for combined transportation;
  • PAT216416 Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową; 
  • PAT219643 Mechanizm obrotu i blokowania
  • platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

EQUOS WI

GAMA PRODUKTÓW I ZASTOSOWAŃ

Equos umożliwia łatwy transport różnego typu pojazdów, takich jak naczepy TIR, ciągniki, przyczepy, kontenery i cysterny.

Rodzina EQUOS to sześć typów wagonu intermodalnego WI:

1. Wagon WI 40 – podstawowy, z dwoma wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 120 km/h;

2. Wagon WI 80 – przedłużany, z trzema wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 120 km/h;

3. Wagon WI 40 S – wersja podstawowa, zmodyfikowana do transportu pojazdów specjalnych i ponadnormatywnych;

4. Wagon WI 40 I – wersja podstawowa, zmodyfikowana do prędkości transportowej pow. 120 km/h;

5. Wagon WI 80 I – wersja przedłużona, zmodyfikowana do prędkości transportowej pow. 120 km/h;

6. Wagon WI 40 S I – wersja przeznaczona do transportu pojazdów specjalnych i ponadnormatywnych, zmodyfikowana do prędkości transportowej pow. 120 km/h.

Nasza technologia stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie problemów logistycznych przyszłości i jest w pełni zgodna z prawodawstwem europejskim.

EQUOS WI

INNOWACJA

Dzięki opracowaniu systemu niezależnego załadunku i rozładunku, EQUOS zapewnia maksymalne ograniczenie kosztów dodatkowych i oszczędność czasu, a także stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie problemów logistycznych przyszłości.

Pod końcami części obrotowej nadwozia wagonu, tj. ruchomej platformy ładunkowej, umieszczone są rolki ułatwiające jej przemieszczanie po peronie/terenie. Jednocześnie stanowią dodatkową podporę platformy ładunkowej w procesie załadunku/ rozładunku.

W częściach nadwózkowych wagonu zabudowany został mechanizm umożliwiający regulację wysokości położenia ramy wagonu nad wózkami jezdnymi. Mechanizm ten może być wykorzystany podczas operacji załadowczo-rozładowczych, umożliwiając dopasowanie wysokości położenia płyty jezdnej platformy obrotowej względem poziomu rampy peronu, co pozwala na bezkolizyjny najazd obracanej platformy ładunkowej wraz z rolkami wspomagającymi na wzmocnioną powierzchnię peronu.

Innowacyjne wagony EQUOS umożliwiają szybki i wygodny załadunek oraz rozładunek pojazdów, bez urządzeń dźwigowych, a także samo-załadunek i rozładunek bez terminali oraz specjalnego zabezpieczenia logistycznego. Wymagany jest tylko utwardzony peron, bez dodatkowej infrastruktury. Niezwykle istotne jest również to, że każdy wagon może być załadowany lub rozładowany oddzielnie.